Mục tiêu hoạt động

- Sản xuất và phát triển chuỗi sản phẩm giá thể cây nông nghiệp công nghệ cao.

- Xuất khẩu giá thể trồng cây nông nghiệp ngày càng đa dạng sản phẩm, phong phú về tiện ích sử dụng từ nội thất đến sân vườn và canh tác nông nghiệp trang trại.

- Liên kết kinh doanh với kênh phân phối về các dòng sản phẩm giá thể.

- Hợp tác thực hiện các dự án canh tác nông nghiệp kỹ thuật cao có sự tham gia các doanh nghiệp, địa phương - và các tổ chức quốc tê.

- Thực hành – Khai thác xu hướng nông nghiệp mới hiện nay : Nông nghiệp bền vững, Nông nghiệp đô thị. Vận dụng thành tựu công nghệ mới và liên kết sản xuất GAP trong NN