Sản phẩm
Sản phẩm
 • Sản phẩm được đóng bao PP.
 • Kích thước: 60cm x 110cm.
 • Thể tích: 100 lít.
 • Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm được đóng bao PP.
 • Kích thước : 60cm x 110cm.
 • Thể tích: 100 lít.
 • Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm được đóng bao PP.
 • Kích thước : 60cm x 110cm.
 • Thể tích: 100 lít.
 • Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm được ép thanh đóng bao nhựa PE
 • Kích thước trước khi nỡ: 95cm x 16.5cm x 3.5cm. 
 • Kích thước sau khi nỡ: 100cm x 18cm x 10cm.
 • Trọng lượng: 2.5 kg.
 • Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm được đóng bao PP.
 • Kích thước : 60cm x 110cm.
 • Thể tích: 100 lít.
 • Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm được đóng bao PP.
 • Kích thước : 60 x 110cm.
 • Thể tích: 100 lít.
 • Giá bán: Liên hệ