Sứ mệnh tầm nhìn

Tầm nhìn:

√  Xây dựng và phát triển Chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp kỹ thuật cao.

√  Làm gia tăng giá trị nông nghiệp và cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững.

√  Làm gia tăng giá trị phế phẩm nông nghiệp bằng cách xử lý chế biến thành các sản phẩm mới có giá trị cao. Đồng thời bảo vệ môi trường sống.

Sứ mệnh:

√  Đồng hành cùng nhà nông.

√  Phát triển cùng khách hàng.

√  Nâng tầm nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.