Tư vấn giá thể phù hợp cho cây trồng

Ngoài sản xuất và buôn bán các giá thể từ mụn dừa, sản phẩm từ dừa, Công ty Hồng Phúc còn cung cấp dịch vụ tư vấn giá thể phù hợp cho từng loại cây trồng phù hợp với khí hậu của từng vùng miền.